کد: 1 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: قطعه دوم بلوار پیروزی16
قیمت: 360000000 تومان
متراژ: 460 متر مربع
کد: 27 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: شهمیرزاد
منطقه، محله: شهمیرزاد خیابان شهید ارو
قیمت: 195000000 تومان
متراژ: 200 متر مربع
کد: 2 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار پیروزی پایینتر از ساختمان ستایش
قیمت: 190000000 تومان
متراژ: 253 متر مربع
کد: 5 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خ فرمانداری جدید ضلع شمالی اب و فاضاضلاب
قیمت: 520000000 تومان
متراژ: 236 متر مربع
کد: 14 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان - روزیه
منطقه، محله: روزیه
قیمت: 190000000 تومان
متراژ: 310 متر مربع
کد: 34 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خیابان ابوذر
قیمت: 105000000 تومان
متراژ: 270 متر مربع
کد: 26 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: درجزین
منطقه، محله: خیابان رسالت
قیمت: 30000000 تومان
متراژ: 150 متر مربع
کد: 32 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: درجزین
منطقه، محله: درجزین
قیمت: 85000000 تومان
متراژ: 1500 متر مربع
« شروع قبلی 1 2 3 4 5 بعدی پایان »