کد: 273 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار ولی عصر
قیمت: 95000000 تومان
متراژ بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق: یک اتاق
طبقه این ملک: 5
کد: 274 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار ولیعصر
قیمت: 110000000 تومان
متراژ بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق: یک اتاق
طبقه این ملک: 5
کد: 941001 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار میرزای شیرازی
قیمت: 130000000 تومان
متراژ بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق: دو اتاق
طبقه این ملک: 2
کد: 9411 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خیابان سعدی روبروی اداره کل آموزش و پرور
قیمت: 0 تومان
متراژ بنا: 900 متر مربع
تعداد اتاق: بیشتر از شش اتاق
طبقه این ملک: 5
کد: 1295 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار ولیعصر
قیمت: 85000000 تومان
متراژ بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق: فاقد اتاق
طبقه این ملک: 1