کد: 15 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: دور میدان شهید بهشتی جنب چلوکبابی یاس
قیمت: 450000000 تومان
متراژ بنا: 130 متر مربع
کد: 16 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: دور میدان بهشتی جنب چلوکبابی یاس
قیمت: 480000000 تومان
متراژ بنا: 300 متر مربع
کد: 207 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خیابان سعدی
قیمت: 0 تومان
متراژ بنا: 1050 متر مربع
کد: 206 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک غرب
قیمت: 185000000 تومان
متراژ بنا: 60 متر مربع
کد: 191 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: باغ فردوس
قیمت: 0 تومان
متراژ بنا: 35 متر مربع
کد: 223 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خیابان شهدا پاساژ ستاره
قیمت: 60000000 تومان
متراژ بنا: 17 متر مربع
کد: 236 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک صنعتی
قیمت: 270000000 تومان
متراژ بنا: 340 متر مربع
کد: 247 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک گلستان شمشاد
قیمت: 180000000 تومان
متراژ بنا: 65 متر مربع
« شروع قبلی 1 2 3 4 بعدی پایان »