کد: 96358 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک تعاون
قیمت: 170000000 تومان
متراژ بنا: 85 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 2
کد: 96360 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: باغ فردوس
قیمت: 240000000 تومان
متراژ بنا: 105 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 2
کد: 96369 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: شهرک تعاون بلوار مدرس
قیمت: 250000000 تومان
متراژ بنا: 136 متر مربع
تعداد خواب: سه خواب
طبقه این ملک: 1
کد: 96376 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: خیابان صاحب الامر
قیمت: 90000000 تومان
متراژ بنا: 90 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 1
کد: 1194 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: باغ فردوس
قیمت: 100000000 تومان
متراژ بنا: 80 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 4
کد: 9427 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: شهمیرزاد
منطقه، محله: محدوده شهرک ولیعصر
قیمت: 290000000 تومان
متراژ بنا: 350 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 2
کد: 93459 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار 17 شهریور خیابان هجرت
قیمت: 171000000 تومان
متراژ بنا: 107 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 2
کد: 93484 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار 17 شهریور پشت بانک کشاورزی
قیمت: 105000000 تومان
متراژ بنا: 100 متر مربع
تعداد خواب: دو خواب
طبقه این ملک: 2
« شروع قبلی 1 2 3 بعدی پایان »