کد: 1 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار ولیعصر
مبلغ رهن: 2000000 تومان
مبلغ اجاره: 300000 تومان
متراژ بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق: یک اتاق
طبقه این ملک: 5
کد: 3 (برای جزئیات بیشتر کلیک کنید)
شهر: سمنان
منطقه، محله: بلوار ولیعصر
مبلغ رهن: 2000000 تومان
مبلغ اجاره: 400000 تومان
متراژ بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق: دو اتاق
طبقه این ملک: 0